کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.
از بین بردن خال کرایو تراپی

کرایوتراپی

کرایوتراپی یا فریزکردن جهت برداشتن ضایعات مختلف نظیر زگیل، سبورئیک کراتوزیس النتیگو (لک های میانسالی) همچنین کمک به درمان کلوئید (گوشت اضافه) بکار می رود.