کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

کم پشتی موها

ریزش مو طبیعی در همه افراد در حد طبیعی بین چهل تا صد عدد تار مو در شبانه روز است تا مو همواره بازسازی و تجدید شود. البته این ریزش مو با کم شدن حجم موها متفاوت است. گاهی جوان میبیند به رغم ریزش معمول مانند دوران قبل بلوغ، موها در قسمت جلو و بالای سر کم پشت تر می شود. این مشکل (طاسی آندرو ژنتیک) نام دارد که در صورت زمینه ژنتیک از مردان درجه یک خانواده، پسر جوان تا میانسالی مستعد ریزش مو می شوند. انتقال این زمینه ارثی به دختران به دلیل کمبود هورمون آندروژن منجر به طاسی نمی شود، بلکه نازک شدن تدریجی فولیکول های مو را به دنبال دارد که در نهایت نازکی و کرکی شدن تارهای مو ایجاد میکند و در واقع تارهای مو محو می شوند.
کم پشتی موها

ریزش مو در هر دو جنس طبیعی اسن اما به دلیل نازک شدن ریشه مو و در پی آن نازک شدن تدریجی ساقه مو در نهایت به از بین رفتن تارهای مو و طاسی منجر می شوند. اگر خانم جوانی دچار اختلالات هورمونی مانند تخمدان پلی کیستیک شود، سطح آندروژن بالا می رود و کم پشتی موها بیشتر می شود که البته دارا بودن زمینه ژنتیک در آن نقش دارد.
استرس های مستمر و داِئمی موجب بالا رفتن هورمون های آندروژن می شوند. برای خانم ها می توان با تجویز داروهای موضعی و خوراکی سطح آندروژن را کنترل و روند نازک دن موها را متوقف کرد تا پیش از نابودی فولیکول ها و ریزش موها، جلوی مشکل گرفته شود.
در نوع طاسی ارثی هرچه درمان زودتر آغاز شود، روند نازک شدن موها کندتر می شود و موهای بیشتری برای جوان باقی می ماند. در مواردی که ریزش مو به درمان دارویی پاسخ مناسب ندهد، پیوند مو بهترین اقدام است زیرا درمان های دیگر موثر نخواهد بود.