کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

کرونا و مرگ

باور غلط: سرنوشت كرونا مرگ است. حقيقت: كمتر از سه درصد بيماران فوت كرده اند.
کرونا مرگ