کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

کرونا و داروی پیشگیری

باور غلط: داروی پیشگیری و درمان کرونا ساخته شد. حقیقت: تا این لحظه خیر. واکسن آن در حال تست میباشد و زمان بر است.
کرونا واکسن دارو