کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

کرونا ویروس و پیشگیری

  1. شستشوی کامل دست ها هر ساعت
  2. روبوسی نکنید
  3. دست ندهید
  4. در هنگام عطسه و یا سرفه بینی و دهان خود را بپوشانید
  5. فاصیه یک متر و نیمی با افراد بیمار را رعایت کنید
  6. از تماس دست با چشم و بینی و دهان بپرهیزید
  7. دستمالهای کاغذی مصرف شده را در محیط رها نکنید
  8. غذاهای نیم پز استفاده نکنید.
کرونا ویروس