کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

ژل ضدعفونی کننده و کرونا

باور غلط: ژل ضد عفونی کننده دست، ویروس را از بین میبرد. حقیقت: شستن با آب و صابون، ويروس را از بين ميبرد. در زمانی که به آب و صابون دسترسی ندارید، استفاده کنید و بعد از استفاده با دستمال خشک نکنید.
کرونا ژل ضدعفونی