کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

چرا نباید موهای خیس را شانه زد؟

باور غلط: داخل حمام موهای خود را شانه کنید بهتر است. حقيقت: موهای خیس نه تنها سنگین‌تر هستند، بلکه انعطاف بیشتری دارند و حساس‌تر هستند. پس زمانی که آنها را با شانه زدن می‌کشید، باعث شکسته شدن تارها می‌شوید. بهتر است موها کمی خشک تر شوند و سپس شانه شوند.
شانه مو حمام