کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

چرا در زمستان وزنمان افزایش می‌یابد؟

کنترل وزن در فصل زمستان کار دشواری است و معمولاً افراد با پایان این فصل متوجه می‌شوند که چند کیلویی به وزنشان اضافه شده است. به نظر می‌رسد کنترل هوس‌های غذایی، به خصوص شیرینی‌هایی که در آن قند و روغن وجود دارد، تقریباً غیرممکن است. به همین ترتیب، رفتن به باشگاه نیز در روزهای سرد دشوار است؛ مخصوصاً اگر هوا آلوده هم باشد. بنابراین بیشتر خوردن و کمتر سوزاندن دو دلیل اصلی افزایش وزن در این فصل هستند، كه نيازمند توجه بيشتر به كنترل وزن است.