کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

پچ تست (PATCH TEST)

پچ تست روشی برای تعیین علل سبب ایجاد واکنش آلرژیک در بیماران است. در مورد موارد لزوم انجام پچ تست: ۱- بيماران با تشخيص درماتيت (حساسیت) تماسي ۲- ساير بيماريهايی كه با درماتيت تماسي تشديد مي شوند مثل درماتيت اتوپيك،درماتيت سبورييك ، استاز درماتيت، نومولار اگزما، پسوريازيس، ديس هيدروزيس ۳- بيماران با اگزمای مزمن بدون اتيولوژی شناخته شده ۴- بيماران مشكوك به حساسیت تماسی شغلی ۵- برخی واكنش های دارويی با ضايعات پوستی ناشی از افزايش حساسيت تاخيری

بیمارانی که قرار است پچ تست در مورد آنها انجام شود باید موارد زیر را رعایت کنند:
روز قبل از انجام تست حمام کرده باشند و پس از انجام تست تا تعیین نتیجه از خیس شدن موضع تست و فعالیت هایی که سبب تعریق بیش از حد می شود مثل دویدن و ورزش کردن ممانعت کنند . از ۱۵ روز قبل از تست از آفتاب گرفتن و برنزه کردن خودداری کنند چون روی پاسخ سیستم ایمنی و نتایج تست تاثیر می گذارد. در صورت مصرف هر گونه دارویی قبل از تست پزشک خود را در جریان بگذارند. پس از انجام تست بیمار ممکن است علایمی مثل خارش داشته باشد که می تواند با پزشک خود درد میان بگذارد.این تست در بیماران باردار و در برخی موارد که بیمار داروهای خاصی که روی سیستم ایمتی تاثیر گذار است را مصرف می کند انجام نمی شود