کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

ویروس کرونا نمی تواند از طریق حشرات منتقل شود

اطلاعات و شواهدی در ارتباط با این که ویروس جدید کرونا از طریق حشرات می توانند منتقل شوند وجود ندارد. ویروس جدید یک ویروس تنفسی است که از طریق قطرات ناشی از عطسه ٬ سرفه ٬بزاق و ترشحات بینی فرد آلوده می تواند می تواند منتقل شود.
کرونا حشرات ویروس انتقال