کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

همانژیوم یا ماه گرفتگی

باور غلط: اگر در هنگام بارداری ماه گرفتگی اتفاق بیافتد و زن باردار به آن نگاه کند یا دست خود را بر روی شکم قرار دهد، در بچه ماه گرفتگی ایجاد می شود. حقيقت: ماه گرفتگی که نام علمی آن همانژیوم است، اختلالات عروقی هستند که ربطی به ماه گرفتگی ندارند.
همانژیوم باردار اختلالات عروقی