کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

نقش كودكان و جوانان در اپيدمی كرونا

داستان های غم انگیز از جوانان به شدت بیمار و در حال مرگ در حال شروع است. در نیویورک تایمز به تفصیل، دو کارمند مراقبت های بهداشتی ۲۹ ساله در ووهان به شدت بیمار شدند – تنها یک نفر زنده مانده است. داستانهای دیگر درباره افراد زیر ۵۰ سال که با علائم جدی روبرو هستند، باعث می شود که این ها رسانه ای شود و همچنین سؤالاتی مطرح شود در مورد اینکه آیا جوانان به ظاهر سالم باید بیشتر نگران باشند؟
نقش كودكان و جوانان در اپيدمی كرونا