کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

نقش راکوتان بر ضایعات پوستی

گاهی ضایعات پوستی در حین درمان با راکوتان، به خصوص در دورۀ اولیه، بدتر می شوند که این حالت گذراست و با ادامه مصرف دارو کنترل می شود.
راکوتان ضایعات پوست