کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

میزان نوشیدن آب در طول روز

باور غلط: حتما باید روزانه ۸ لیوان آب نوشید حقیقت: قرار نیست تمام افراد روزانه به طور مشخص به ۸ لیوان آب نیاز داشته باشند. این میزان بستگی به اندازه بدن، وزن، میزان فعالیت بدنی، میزان مایعاتی که در غذاها وجود دارند و محیط زندگی دارد. اگر شما در محیط خشک زندگی می کنید یا میزان فعالیت بدنی تان زیاد است، نسبت به سایر افراد، حتی به بیشتر از ۸ لیوان آب نیاز دارید.
8لیوان آب روزانه