کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

محافظت لوازم آرایشی از پوست

باور غلط: استفاده از لوازم آرایشی برای محافظت از پوست کافی است حقيقت: با اینکه استفاده از لوازم آرایش می تواند تا حدودی از پوست محافظت کند، اما کافی نیست و نباید جایگزین یک ضد آفتاب خوب شود.
لوازم آرایش محافظت پوست ضدافتاب آفتاب