کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

كوچك كردن بينی های گوشتی

با متد تريپل تراپی دكتر محمدعلی نيلفروش زاده سه پروسیجر، به صورت همزمان، بدون تماس با استخوان و غضروف بینی، در کیس هایی که بینی های گوشتی دارند، انجام می شود. این روش فعلا پتنت می باشد و جزئیات آن در زمان دیگری منتشر خواهد شد.
کوچک کردن بینی گوشتی