کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

كاهش و افزايش مكرر وزن

يكي ديگر از مشكلاتي كه اكثر افرادي كه به دنبال كاهش وزن هستند با آن مواجه هستند كاهش وزن براي مدتي و سپس افزايش وزن به دنبال عدم پيروي از رژيم مي باشد كه به اين حالت اثر يويو افكت ميگويند. تغييري كه در بدن در پايان اين دوره بوجود مي آيد افزايش چربي بدن حتي بيشتر از قبل و كاهش ميزان عضلات مي باشد. رژيم هاي غذايي غير اصولي ، استفاده از رژيم هاي به شدت كم كالري براي شروع دوره كاهش وزن و استفاده از رژيم هاي غير جذاب، همگي باعث خستگي فرد و عدم پيروي از رژيم شده و در نتيجه فرد به علت كاهش متابوليسم با مصرف معمول نيز به سرعت چاق مي شود. يك رژيم غذايي اصولي و علمي رژيمي است كه فرد علاوه بر كاهش وزن بتواند در بلند مدت نيز آن را حفظ كند.
کاهش افزایش وزن رژیم