کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

كاهش و افزايش مكرر وزن

يكي از مشكلاتي كه اكثر افرادي كه به دنبال كاهش وزن مي باشند با آن مواجه هستند كاهش وزن براي مدتي و سپس افزايش وزن به دنبال عدم پيروي از رژيم مي باشند كه به اين حالت اثر يويو (yo-yo effect ) مي گويند. تغييري كه در بدن در پايان اين دوره وجود مي آيدافزايش چربي بدن حتي بيشتر از قبل و كاهش ميزان عضلات مي باشد. رژيم هاي غذايي غيراصولي، استفاده از رژيم هاي به شدت كم كالري و رژيم هاي خودسر، همگي باعث خستگي فردو عدم پيروي از رژيم شده و در نتيجه فرد به علت كاهش متابوليسم با مصرف معمول نيز به سرعت چاق مي شود. تنظيم برنامه غذايي كاري كاملا تخصصي است.
كاهش و افزايش مكرر وزن