کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

قسمتهايی از گفتگوی دكتر نيلفروش زاده با دكتر حاجی ميرصادقی

دکتر حاجی میرصادقی، متخصص قلب و عروق، که به صورت لایو در اینستاگرام درباره سياست های كشور سوئد مرتبط با ویروس كرونا صحبت کردند.
صحبت دکتر نیلفروش زاده همراه با دکتر حاجی میرصادقی