کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

قرنطینه شهرها در زمان کرونا

باور غلط: قرنطينه شهرها تنها راه مبارزه با كروناست حقيقت: تنها راه، جلوگيري از چرخه انتقال و سرايت اين بيماريست. قرنطينه شهري به شرايط اجتماعي بستگي دارد. در برخي از كشور ها با استفاده از قوانين و مجازاتهاي سختگيرانه و سنگين قرنطينه انجام شده و برخي ديگر از كشورها روش هاي ديگري را بكار گرفتند.
کرونا قرنطینه