کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

فضای بسته و پرتوهای فرابنفش

باور غلط: به ندرت به فضای باز می روم پس دلیلی برای نگرانی وجود ندارد
حقیقت: اگر در فضای بسته اغلب در کنار پنجره هستید باز هم در معرض پرتوهای فرابنفش قرار دارید. پنجره ها می توانند مانع از صدمه ی پرتوهای فرابنفش ب شوند اما در مورد پرتوهای فرابنفش آ کاری از دست شان برنمیاید. پرتوهای فرابنفش آ منجر به ملانوم می شوند.
آفتاب پوست فرابنفش نور