کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

احتمال شوره در پوست های چرب بیشتر است

احتمال شوره در پوست های چرب بیشتر است

  باور غلط: علت شوره، خشک بودن سر است. حقیقت: پوست های چرب بیشتر احتمال دارد، شوره بزنند. مخمر مالاسزیا لیپوفیل، چربی دوست است یعنی چربی طبیعی پوست (سبوم) را دوست دارد و هر قدر چربی بیشتر باشد، بیشتر رشد می کند. چربی بیش از اندازه به درماتیت سبورئیک منجر می شود. این عارضه پوسته ها را افزایش می دهد.
شوره مو چرب