کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

زگیل و بیماریهای ویروسی

باور غلط: آب پاشیدن به گربه باعث زگیل می شود. حقيقت: زگیلها بیماری ویروسی هستند که ارتباطی با مورد ذکر شده ندارند.
زگیل بیماری ویروس