کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

زنده ماندن ویروس کرونا در هوا

باور غلط: ویروس کرونا نمیتواند در هوا معلق بماند حقیقت: در برخي مقالات اشاره شده كه تا سه ساعت معلق است.البته توسط دستگاه نيولايزر ولي به غلظت لحظه اول نيست و اين موضوع بيشتر در مراكز درماني كه بيماران كرونايي بستري هستند مهم است و زدن ماسك ضروريست.
زنده ماندن ویروس کرونا در هوا