کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

رژيم غذايي پورتفوليو

اين رژيم غذايي نوعي رژيم گياهخواري است كه در سال ٢٠٠٣ به منظور كاهش سطح كلسترول خون طراحي گرديد.اين رژيم تاكيد بر مصرف مجموعه اي از موادغذايي كه باعث كاهش سطح كلسترول سرم مي شود را دارد. فيبرهاي محلول، سويا، استرول هاي گياهي و مغزها مجموعه اي از مواد غذايي هستند كه بايد در اين رژيم مصرف شود.
رژيم غذايي پورتفوليو