کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

ريزش مو سكه ای

یکی از شکایات شایع جوانان به متخصصان پوست، ریزش ناگهانی تکه ای از موهای سر، ابرو، ریش یا سیبیل است که به آن (آلوپسی آره آتا) گفته می شود. این حالت یک بیماری خود ایمنی است که در انواع خفیف، درمان موثر است زیرا بر خلاف ریزش موی ارثی، فقط ساقه مو جدا شده و ریشه سالم است، مگر در موارد شدید که ناگهان حجم زیادی از موها به دلیل فعالیت زیاد سیستم ایمنی می ریزد و نمیتوان به درمان دارویی امیدوار بود زیرا مصرف دارو برای توقف فعالیت ایمنی بدن عوارض دارد.
ریزش مو سکه ای

گرچه علت دقیق بیماری های خود ایمنی به طور دقیق مشخص نیست، استرس شدید و عصبی حاد مانند از دست دادن یکی از عزیزان، تصادف و خبر ناگواری شدید در آن تاثیر دارد. البته در بیماری های خود ایمنی نیز تحقیقات نشان داده زمینه ارثی نقش دارد، گرچه شاید در یک یا دو نسل اخیر دیده نشده باشد.