کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

دوش گرفتن زیاد و حذف چربی ها

باور غلط: دوش گرفتن باعث مرطوب شدن پوست‌های خشک می‌شود! حقیقت: دوش گرفتن زیاد باعث حذف چربی‌های پوست و خشکی آن می‌شود.
دوش حمام خشکی پوست