کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

در شرایط کرونا آیا میتوان از غذای بیرون از منزل استفاده کرد؟

ویروس آنفولانزا در درجه ۷۰ درجه سانتی گراد به مدت 1 دقیقه از بین میرود و از آنجا که کرونا ویروس تقریباً شبیه به آنفولانزا م باشد، میتوان از غذاهای بیرون استفاده کرد و آن را در مایکروویو و فر در مدت زمان ۳۰ ثانیه به دمای ۷۰ درجه سانتی گراد رساند و یک دقیقه کافی است تا ویروس غیر فعال شود.
در شرایط کرونا آیا میتوان از غذای بیرون از منزل استفاده کرد؟