کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

در حال کاهش وزن هستید؟ مراقب سرما خوردگی باشید

اگر در حال کاهش وزن هستید، احتمال اینکه زودتر سرما بخورید، بالاتر است. دلیل این است که در زمان کاهش وزن، ایمنی بدن به دلیل بالانس منفی پروتیین های بدن کاهش میابد، و به همین دلیل احتمال اینکه در مقابل ویروس سرماخوردگی مقاومت بالایی نداشته باشید، ویروس فعالیت خودش را در بدن شما آغاز مینماید.
کاهش وزن و سرماخوردگی