کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

آخرين اطلاعات ويروس كرونا

ما قبلا بر بسیاری از همه گیری ها و بجران ها فائق آمده ایم.

ما بر این بحران هم غلبه خواهیم کرد.

سوال این است: میزان هزینه ای که می پردازیم چقدر زیاد خواهد بود؟ تا کنون بیش از ۳۳.۰۰۰ نفر را در دنیا از دست داده ایم، می دانیم که تعداد بیشتری را از دست خواهیم داد، تعیین این تعداد، بر اساس تصمیمات و اقدامات الان ما، مشخص خواهد شد.

درخواست از مردم برای ماندن در خانه، و جلوگیری از رفت و آمد مردم موجب خرید زمان و کاهش فشار بر روی سیستم های بهداشتی می شود.

اما این اقدامات به تنهایی باعث فرونشاندن همه گیری نمی شود.

هدف این اقدامات، فراهم کردن اقدامات دقیق تر و هدغمندتر برای توقف انتقال بیماری و نجات جان انسان هاست.

زمان برای اقدام در واقع بیش از یک یا دو ماه قبل بود.

اما همچنان معتقدیم که فرصتی هست. من فکر میکنم که ما اولین فرصت را از دست دادیم، اما امروز میگویم، پیام من که شفاف گفتم این است که فرصت دوباره ای هست، فرصتی که نباید هدر بدهیم

ويروس كرونا