کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

جدا کردن شوره از سر

باور غلط: باید قبل از شامپو زدن شوره ها را جدا کنید. حقيقت: اگر شوره های شما به قدری چسبناک یا سنگین هستند که مجبور می شوید آنها را با شانه جدا کنید، ممکن است به بیماری پوستی جدی تری مبتلا باشید. اگر با زور آنها را از کف سر جدا کنید، ممکن است این کار دردناک باشد و پوستتان خونریزی کند. همچنین، خونریزی پوست را مستعد عفونت می کند.
شوره شامپو