کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

تيره شدن پوست

به دليل تغييرات هورموني و افزايش توليد ملانين از سلول هاي ملانين ساز درجات مختلفي از تيره شدن منتشر پوست در اكثر زنان باردار در فاصله هفته هاي اول تا نيمه بارداري مشاهده ميشود. اين تغييرات در زنان با پوست تيره تر، مشهود تر است. مناطقي از بدن كه به طور طبيعي تيره تر هستند بيشتر دچار اين فرايند ميشوند. تيرگي در اين نواحي بيشتر ديده ميشود به خصوص نوك سينه ها و هاله حاشيه ان نواحي تناسلي و خط مياني ديواره شكم كه به آن خط سياه گفته ميشود. همچنين گاهي اين تغييرات در زير بغل و كشاله ران ها نيز ديده ميشود اين تغييرات بعد از دوران بارداري از بين ميرود ولي ممكن است درجاتي از ان باقي بماند
تیره شدن پوست بارداری حاملگی