کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

تراشیدن مو با تیغ و ضخیم شدن آن

باور غلط: تراشیدن مو با تیغ باعث ضخیم شدن و افزایش تار مو میشود. حقیقت: تراشیدن مو با تیغ تاثیر اثبات شده ای در افزایش ضخامت یا تعداد مو ندارد. تنها عامل ایجاد این باور غلط، این است که چون با تیغ مو از ریشه در نمی آید و مقطع کلفت آن زود از پوست خارج می شود، بعضی تصور می کنند موها ضخیم روییده است.
مو ضخیم تراشین