کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

تاثیر مصرف الکل خوراکی در کرونا

باور غلط: مصرف خوراكي الكل در كنترل كرونا موثر است. حقیقت: دو نوع الکل سفید یا اتانول و الکل صنعتی یا متانول وجود دارد که اتانول برای ضد عفونی کردن مناسب و قابل استفاده است در صورتی که متانول خاصیت ضد عفونی ضعیفی دارد، سمی است و از طریق پوست، دستگاه تنفسی و دستگاه گوارشی جذب میشود و برای ضد عفونی پیشنهاد نمیشود. ضمن اینکه الکل تاثیری بر روی ویروس های وارد شده به بدن را ندارد.
الکل کرونا