کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

تاثیر ماسک های پوستی

باور غلط: تاثیر ماسک‌های پوستی دائمی است. حقيقت: استفاده از این ماسک‌ها به عنوان شیوه درمان نگه‌ دارنده خوبی به حساب نمی‌آید و فقط می‌تواند لایه‌های سطحی پوست را به مقدار خیلی کمی بردارد و تاثیر زیادی در شادابی پوست و تغییر ضخامت و منافذ آن ندارند.
ماسک پوست