کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

تاثیر حمام آب داغ بر کرونا

باور غلط: حمام آب داغ ما را از ویروس کرونا محافظت میکند. حقیقت: خیر، زیرا دمای بدن به خودی خود حدودا ۳۷ درجه میباشد.
حمام اب داغ کرونا دما