کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

تاثیرات فشار و کشش مو

باور غلط: بستن مو به صورت دم اسبی، ربطی به نازک شدن مو ندارد! حقیقت: این کار اشتباه است. هرچه مو بیشتر تحت فشار و کشش قرار بگیرد نازک‌تر شده و در نهایت می‌ریزد. حتی اکستنشن مو نیز می‌تواند به دلیل فشاری که بر ریشه مو وارد می‌کند، باعث آلوپسی کششی شود.
بستن مو و نازک شدن مو