کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

بی توجهی به آکنه یا درمان؟

باور غلط: نوجوانان نباید نگران جوش های پوستی شوند زیرا آنها به مرور زمان از بین خواهند رفت. حقیقت: این توصیه نادرستی است. نوجوانان باید درمان آکنه را تحت نظر پزشک سریع آغاز کنند تا از پیشرفت آکنه و بروز عوارضی مثل لک و اسکار پیشگیری کنند.
نوجوانان جوش آکنه پوست