کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

بهترین راه برداشتن خال

باور غلط: بهترین راه برداشتن هر خالی، رادیوسرجری یا لیزراست. حقيقت: خال‌ها انواع مختلف سطحی، عمقی و مخلوط دارند که انتخاب بهترین روش درمانی با توجه به نوع آن با پزشک متخصص است. در بعضی از آن‌ها جراحی و در بعضی رادیوسرجری یا لیزر روش ارجح است و نمی‌توان بدون معاینه قانون کلی صادر کرد.
خال پوست رادسوسرجری لیزر