کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

باورهاي غلط در مورد کبد چرب

١) تصور نادرستی است که فکر کنیم نوشیدن آب خنک باعث بروز کبد چرب میشود. نوشیدن آب خنک برای سلامتی خوب نیست ولی لزوما باعث کبد چرب نمیشود. مهم است که بدانیم چاقی، و دریافت بالای شیرینی ها عمدتا باعث بروز کبد چرب میشوند. ٢) تصور غلطی است که فکر کنیم آب میوه جات فراوان کبد را میشورد. در صورتی که بر عکس نوشیدن آب میوه های فراوان و مخصوصا میوه های شیرین، باعث بدتر شدن کبد چرب و بالا رفتن درجه کبد چرب میشود.
کبد چرب تغذیه

٣) تصور نادرستی است که فکر کنیم گرسنگی کشیدن و غذا نخوردن های طولانی مدت میتوانند از طریق کاهش وزن باعث بهبود کبد چرب شوند. درست است که کم کردن وزن میتواند باعث بهبود کبد چرب شود، ولی اگر این کاهش وزن، تند هنگام باشد، با بالاتر بردن چربی های خون باعث وخامت کبد چرب شود.