کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

بارداری و تغییر ناخن ها

خانم های باردار معمولاً از شکنندگی ناخن و ایجاد شیارهای عرضی در ناخن شکایت می کنند و در مواردی ممکن است ناخن از بستر جدا شود. این تغییرات ناخن نیز به تغییرات هورمونی نسبت داده می شود. ولی باید علل دیگر این تغییرات در ناخن بررسی گردد. وجود خطوط تیره رنگ طولی در ناخن گرچه در دوران حاملگی ممکن است به وجود آید، ولی رد کردن دیگر علل این خطوط تیره باید انجام گیرد.
ناخن بارداری حاملگی