کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

بارداری و تغییرات پوست و مو

بارداري دوره اي از تغييرات هورموني و متابوليكيssوسيع و شديد است كه چون موقتي است بدن قادر به تحمل آن ميباشد. در طي اين دوره تغييرات متعددي در پوست، ناخن و موها بروز ميكند. ضايعات و تغييرات پوستي در طول بارداري فوق العاده شايع هستند. به علت شرايط خاص روحي و رواني زنان باردار اين تغييرات ميتوانند سبب بروز نگراني هايي شوند كه مربوط به زيبايي ظاهري امكان عود در بارداري هاي بعدي اثرات اين تغييرات روي جنين و يا مجموعه اي از تغييرات باشد. تمام تغييرات پوستي در دوران بارداري از اهميت يكساني برخوردار نيستند. برخي از ضايعات شايع ميباشند و تقريباً در تمام زنان باردار مشاهده ميشود و يا برخي ضايعات اختصاص به دوران بارداري دارد و بعد از زايمان از بين ميرود. حاملگي ميتواند بعضي بيماري هاي پوستي كه فرد قبلاً به ان مبتلا بوده را تشديد يا تخفيف دهد.
بارداری پوست مو حاملگی