کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

اغلب ماه گرفتگی ها درمان نمی خواهد

امروزه زیبایی یکی از بحث های مهم در همه جای دنیاست و همه افراد دوست دارند در هر سن و سالی که هستند زیبا به نظر برسند، اما گاهی مشکلاتی ایجاد میشود که ممکن است روی زیبا به نظر رسیدن فرد اثر بگذارد، مسائلی مانند ماه گرفتگی که به هرحال پدیده مهمی است. بروز این حالت از همان کودکی میتواند روی فرد اثر بگذارد و با رفتار درست و نادرست اطرافیان اعتماد بهنفس او را به علت ظاهرش تحتتاثیر قرار دهد. در این گفتوگو دکتر محمدعلی نیلفروشزاده درباره علت ماه گرفتگی و روشهای درمانی آن توضیح دادهاند که در ادامه میخوانید.
قرمزی پوست ماه گرفتگی

آقای دکتر! ماه گرفتگی چیست ؟
ماه گرفتگی ، یک لکه رنگی روی پوست یا زیر پوست است. ماه گرفتگی از زمان تولد وجود دارد و ممکن است با افزایش سن، رشد کند.

آیا امکان اینکه ماه گرفتگی در پوست محو شود، وجود دارد یا نه ؟
برخی ماه گرفتگیها با گذشت زمان محو و برخی دیگر برجسته میشوند. بیشتر ماه گرفتگیها بدون درد و بیضرر هستند، ولی در موارد نادری میتوانند موجب بروز عوارض شوند.

علت ماه گرفتگی معمولا چیست و چرا ایجاد می شود ؟
معمولا ماه گرفتگی ها به دو دلیل ایجاد می شوند ؛ اول افزایش سلولهای تولید کننده رنگدانه ( ملانین ) در پوست یا ملانوسیتها و دوم رشد غیر طبیعی رگهای خونی.

یعنی ماه گرفتگی ها انواع مختلفی دارند ؟
بله، انواع مختلفی از لکه ماه گرفتگی داریم که عبارتند از :
1- تکه های سالمون، که بهصورت رگههایی از عروق خونی کوچک و صورتی روی پوست دیده میشود. تکه های سالمون معمولا پشت گردن، بین چشمها، روی پیشانی، بینی، لب فوقانی یا پلکها ظاهر میشود. برخی از این تکه ها با رشد کودک، محو میشوند، اما معمولا تکه های پشت گردن از بین نمیروند.

2- لکه بندر شراب که این لکه هنگام تولد، از یک علامت مسطح و سرخرنگ شروع و بهتدریج با افزایش سن، تیرهتر و ارغوانیرنگ میشود. علت وجود این لکه، اتساع مویرگهاست. بیشتر این لکه ها، با افزایش سن، بزرگتر و ضخیمتر میشوند.

3- لکه مغولی که این لکه ها دارای علامتی مسطح و صاف هستند که از زمان تولد ظاهر میشوند. غالبا در باسن کودک یا قسمت پایین پشت وجود دارند. رنگ آنها بهطور کلی، آبی است که میتواند آبی خاکستری، آبی- سیاه یا قهوهای نیز باشد.این لکه، شبیه کبود شدن پوست است. نقاط مغولی، بیشتر در نوزادان پوستتیره شیوع دارد.معمولا این لکه ها با بزرگ شدن کودک، محو میشوند و به هیچ درمانی نیاز ندارند.

4- لکه قهوه با شیر، این لکه ها مسطح و بیضوی هستند. رنگ این لکه، از قهوهای روشن تا تیره است. به همین دلیل نام این لکه، را قهوه با شیر مینامند. این لکه ها در باسن، پاها و تنه یافت میشوند. با افزایش سن، ممکن است بزرگتر و تیرهتر شوند. اگر کودک شما دارای چند لکه بود، بهتر است به پزشک مراجعه کنید.

5- همانژیومهای توت فرنگی، مجموعهای از رگهای خونی کوچک و به هم چسبیده روی سطح پوست هستند و معمولا روی صورت، پوست سر، پشت یا سینه ظاهر میشوند. ممکن است رنگ آنها قرمز یا بنفش باشد و برجسته باشند.این لکه ها معمولا، چند هفته بعد از تولد ایجاد میشوند.طی یک سالگی، رشد آنها سریع است و در 9 سالگی از بین میروند. هیچ درمانی برای این لکه ها مورد نیاز نیست، اما اگر آنها رشد کردند و نزدیک چشمان یا دهان رسیدند یا در جایی که میتواند خونریزی کند یا عفونی شود، ایجاد شدند، باید برداشته شوند.

6- همانژیومهای کاورنو، لکه های عمیق در زیر پوست که به شکل یک توده اسفنجی برآمده و به رنگ آبی مایل به قرمز هستند. اگر این لکه ها به اندازه کافی عمیق باشند، لایه های بالایی پوست طبیعی به نظر میآید. این لکه ها معمولا در سر یا گردن ظاهر میشوند. اغلب در سن بلوغ ناپدید می شوند.

7- خال مادرزادی، این خالها در بدو تولد ظاهر میشوند. سطح این خالها ممکن است صاف، برجسته یا ناهموار باشد. این خالها در هر جای بدن میتوانند رشد کنند.
بیشتر این خالها بدون خطر هستند، اما خالهای مادرزادی بزرگ، باعث افزایش ملانوم (یکی از خطرناکترین انواع سرطان پوست) میشوند.

آیا اینکه میگویند خانم باردار نباید به ماه نگاه کند، یک نکته علمی است ؟
نه، به هیچوجه و هنوز تحقیقات چنین اثری را اثبات نکردهاند و این خرافه در بسیاری از کشورها رنگی ندارد، با وجود این هنوز برخی فرهنگها پدیده ماه گرفتگی و تاثیر آن بر خانم باردار را جدی میگیرند و معتقدند ماه گرفتگی سبب ایجاد لکهای بدشکل روی پوست کودک میشود که همانطور که گفته شد، شواهد علمی این ادعا را پشتیبانی نمیکنند.

آیا این لکه ها با درد همراه هستند ؟
نه، تقریبا تمام لکه های مادرزادی بی خطرند و دردی ندارند. بیشتر پدر و مادرها با دیدن این لکه ها روی پوست فرزندانشان نگران میشوند که مبادا خطری فرزندشان را تهدید کند. باید گفت بیشتر این لکه ها بیخطرند و نیازی به درمان ندارند و با گذشت زمان خودبهخود برطرف میشوند. گروهی دیگر از این لکه ها را میتوان به کمک جراحی از بین برد یا به کمک روش لیزردرمانی محو کرد، اما باز اگر چنین چیزی در فردی وجود دارد یا حتی کودک بهتر است با متخصص پوست مشورت کنید تا از وضعیت آن مطمئن شوید.

آیا لیزر درمانی کمکی به این موضوع می کند ؟
بله، در حال حاضر بسیاری از این لکه ها و ماه گرفتگیها به کمک لیزر از بین میروند. روشهای درمان این لکه ها را متخصص تعیین میکند و از لیزر و پیوند پوست تا پوشش پوست متفاوت خواهد بود.