کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

استفاده از ضد آفتاب و جلوگیری از لک

باور غلط: ضد آفتاب باعث لک شدن پوست می شود. حقيقت : ضد آفتاب در صورت استفاده صحیح باعث لک شدن پوست نمی شود مگر اینکه با استفاده نا صحیح از نظر مقدار و زمان و تصور اینکه محافظت کامل است بی پروا در معرض نور آفتاب قرار بگیریم.
ضدافتاب آفتاب لک پوست ضدلک