کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

استفاده از شامپوی مناسب

باور غلط: هر چه شامپو بیشتر کف کند، بهتر است. حقیقت: این باور تا حدی درست است. اگر پوست چربی دارید، این موضوع صحیح است اما اگر پوست خشکی دارید از شامپوهایی استفاده کنید که کمتر کف می کنند و قدرت پاک کنندگی کمتری دارند.
شامپو مو کف