کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

آیا شامپو کردن مکرر، باعث برطرف شدن چربی مو میشود؟

باور غلط: شامپو کردن مکرر چربی مو را برطرف می کند. حقيقت: عوامل ژنتیکی و هورمونی میزان ترشح چربی کف سر را تعیین می کنند. شامپو فقط می تواند موها و کف سر را تمیز کند و نمی تواند میزان ترشح چربی را کنترل کند. در واقع شامپو کردن بیش از حد موها، چربی طبیعی و ضروری کف سر را از بین می برد و باعث شکننده شدن مو می شود.
مو شامپو چربی