کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

آیا استرس میتواند به سفید شدن مو منجر شود؟

باور غلط: استرس باعث سفید شدن مو می‌شود. حقيقت: این یک باور نسبتا اشتباهی است. سفید شدن مو تنها به دلیل استرس نیست بلکه به عواملی مثل ژنتیک، سن و وراثت بستگی دارد. بدن هر فردی تا یک زمان مشخصی ملانین تولید می کند که در صورت عدم تولید ملانین موها سفید می‌شوند. بنابراین سفید شدن مو ارتباط قطعی با استرس ندارد
استرس سفید مو