کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.
تاریخ انتشار:2012

گزارش مورد: القای ويتيليگو با داروی ديفن سيپرون

مقدمه: ديفن سيپرون (DCP) يک آلرژن تماسي است که در درمان اختلال هاي پوستي مانند Alopecia areata کاربرد دارد. ويتيليگو عارضه نادر شناخته شده اي است که در اثر درمان با ديفن سيپرون در موضع درمان و همچنين مناطق دور از درمان تشکيل مي شود گزارش مورد: در اين مطالعه، مردي 37 ساله مبتلا به بيماري پيشرفته Alopecia، و نيز ريزش ابرو و مژه گزارش مي شود. وي داراي لکه هاي ويتيليگو (لکه هاي سفيدرنگ) روي پوست سر و بازو بود که اين لکه ها فاصله زيادي از محل مصرف داروي ديفن سيپرون داشت. بيمار دوم خانمي 42 ساله بود که با سابقه 25 ساله ريزش مو و همچنين مصرف 3 ماهه داروي ديفن سيپرون همراه با تعدادي لکه سفيد روي پوست سر با فاصله از محل استفاده از دارو در هفته ششم گزارش شده است. با توجه به نبود سابقه خانوادگي ويتيليگو در هر 2 مورد گزارش شده، فرضيه ويتيليگوي نهفته مورد تاييد قرار نگرفت. تست مثبت Patch در بازوي چپ يکي از بيماران نقش مستقيم ديفن سيپرون را به عنوان عامل وقوع ويتيليگو پيشنهاد داد نتيجه گيري: اگرچه پروسه پيشرفت ويتيليگو توسط ديفن سيپرون غير قابل پيش بيني است و کاهش رنگدانه در پوست ممکن است به طور نامحدود باقي بماند، اما با توجه به موارد مشاهده شده بيشنهاد مي شود که راجع به اثر نامطلوب اين دارو قبل از شروع درمان به بيماران آگاهي کافي داده شود

مقاله دکتر نیلفروش زاده research