کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.
مركز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی
علمی پژوهشی

مركز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی

امروزه توانایی منحصر به فرد سلولهای بنیادی از مباحث ارزشمند علوم درمانی در كشور و یكی از مهمترین بخشهای پژوهشهای زیست پزشكی میباشد كه در